PATIMENT / SUFRIMIENTO

Català

“El patiment és un sentiment creat a partir de pensaments relacionats amb l’emoció de dolor físic o psíquic. Sigui la causa objectiva o no, és sempre una percepció subjectiva i intransferible (dues persones poden patir pel mateix motiu però mai patiran ni amb la mateixa intensitat ni de la mateixa manera)” (https://ca.wikipedia.org/wiki/Patiment)

Cada dia acompanyo a persones que tenen patiment, a vegades és més intens que d’altres, depèn de molts factors. No puc entendre el patiment de l’altre, perquè com diu la definició, ni la intensitat ni la manera és la mateixa en dues persones. Connectar amb les emocions, em permet ajudar a minvar el dolor psíquic de la persona que atenc. Tenir algú al costat, ser escoltat i conversar, permet que es pugui posar paraules a allò que sents.

Sentir-se atrapat en els pensaments genera molt malestar i entres a una roda de la que és difícil sortir-se’n. Hem de saber quines són les emocions que van connectades al nostre pensament i poder així treballar per tal de buscar alternatives.

El patiment, sovint, ve d’un sistema de creences que hem anat construint al llarg dels anys. Quan un esdeveniment no s’ajusta a les nostres necessitats, patim. Buscar la responsabilitat del patiment en un mateix, no focalitzar en l’altre, ens ajudarà a superar de manera sana, conscient i millorarà el nostre benestar.

Per tant, l’opció de patir, està a les teves mans.

Castellano

«El sufrimiento es un sentimiento creado a partir de pensamientos relacionados con la emoción de dolor físico o psíquico. Sea la causa objetiva o no, es siempre una percepción subjetiva e intransferible (dos personas pueden sufrir por el mismo motivo pero nunca sufrirán ni con la misma intensidad ni de la misma manera)» (traducción: https://ca.wikipedia.org/wiki/Patiment)

Cada día acompaño a personas que tienen sufrimiento, a veces es más intenso que otros, depende de muchos factores. No puedo entender el sufrimiento del otro, porque como dice la definición, ni la intensidad ni la manera es la misma en dos personas. Conectar con las emociones, me permite ayudar a disminuir el dolor psíquico de la persona que atiendo. Tener alguien al lado, ser escuchado y conversar, permite que se pueda poner palabras a lo que sientes.

Sentirse atrapado en los pensamientos genera mucho malestar y entras en una rueda de la que es difícil salir. Debemos saber cuáles son las emociones que van conectadas a nuestro pensamiento y poder así trabajar con el fin de buscar alternativas.

El sufrimiento, a menudo, viene de un sistema de creencias que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Cuando un evento no se ajusta a nuestras necesidades, padecemos. Buscar la responsabilidad del sufrimiento en uno mismo, no focalizar en el otro, nos ayudará a superar de manera sana, consciente y mejorará nuestro bienestar.

Por lo tanto, la opción de sufrir está en tus manos.

Força de voluntat / Fuerza de voluntad

Friedrich Nietzsche va definir la voluntat com «allò que interiorment motiva una acció»

CATALÀ

Estic segura que moltes vegades t’has plantejat algun objectiu que has acabat abandonant perquè no has estat capaç de mantenir l’autocontrol o la força de voluntat. Alguns dels més populars son: perdre pes, deixar de fumar, fer esport, treure millors notes, ser un gran professional, etc. Doncs bé, avui et faig arribar alguns dels punts que són importants que puguis tenir en compte a l’hora d’assolir una meta. Segur que n’hi ha molts més, però amb aquests, estic convençuda que pots aconseguir allò que desitgis!

1. Fixa’t un objectiu. Què vols aconseguir? Quina és la teva meta a assolir? Hem de tenir en compte que, com més gran i ambiciós sigui l’objectiu, més esforç hauràs de fer.
2. Sigues realista i específic. L’objectiu que vols aconseguir segurament no serà d’avui per demà. Proposa’t un temps i deixa espai per poder-lo dur a terme. Si no ho fas, és possible que et frustris i abandonis perquè les teves expectatives eren massa altes. També sigues específic amb allò que vols, per exemple, si vols perdre pes hauràs de pensar amb quan temps i quant de pes vols perdre, essent conscient de l’esforç que suposarà l’objectiu. Vés a poc a poc per no saturar la teva força de voluntat. Si vols instaurar un nou hàbit, no pots pretendre fer-ho de cop. És necessari anar creant passos intermedis.

3. Divideix l’objectiu en d’altres més petits. Si pots anar aconseguint petits objectius, et serà més fàcil fixar-te en el teu propòsit. Celebrar els petits objectius aconseguits t’ajudarà a continuar esforçant-te per aconseguir l’objectiu final.
4. Comparteix la teva meta amb les persones properes. Si als teus éssers estimats els comentes el teu desig pot ser que t’ajudin i et facilitin aconseguir el teu objectiu.
5. Comprova els teus progressos. Comprova cada dia si vas assolint els petits objectius que t’has marcat. De mica en mica aniràs veient que estàs més aprop del que vols aconseguir.
6. I quan la voluntat falla?. Pots apuntar què és el que ha fet que et fallés la força de voluntat, què estaves fent? Amb qui estaves? Així podràs reaccionar d’una altra manera davant d’una situació semblant.
7. Mira sempre endavant. Si has tingut una petita relliscada no passa res, és normal, torna’t a comprometre novament amb el teu objectiu. No abandonis!
8. Tenir una actitud positiva. Generar un diàleg intern pot ajudar-te a mantenir la motivació.

CASTELLANO

Friedrich Nietzsche definió la voluntad como «lo que interiormente motiva una acción»

Estoy segura que muchas veces te has planteado algún objetivo que has acabado abandonando porque no has sido capaz de mantener el autocontrol o la fuerza de voluntad. Algunos de los más populares son: perder peso, dejar de fumar, hacer deporte, sacar mejores notas, ser un gran profesional, etc. Pues bien, hoy te hago llegar algunos de los puntos que son importantes que puedas tener en cuenta a la hora de alcanzar una meta. Seguro que hay muchos más, pero con estos, estoy convencida de que ¡puedes conseguir lo que desees!

1. Fíjate un objetivo. ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu meta a alcanzar? Debemos tener en cuenta que, cuanto más grande y ambicioso sea el objetivo, más esfuerzo deberás hacer.

2. Sé realista y específico. El objetivo que quieres conseguir seguramente no será de hoy para mañana. Proponte un tiempo y deja espacio para poder llevarlo a cabo. Si no lo haces, es posible que te sientas frustrado y abandones porque tus expectativas eran demasiado altas. También sé específico con lo que quieres, por ejemplo, si quieres perder peso deberás pensar con cuánto tiempo y cuánto peso quieres perder, siendo consciente del esfuerzo que supondrá el objetivo. Ir poco a poco para no saturar tu fuerza de voluntad. Si quieres instaurar un nuevo hábito, no puedes pretender hacerlo de golpe. Es necesario ir creando pasos intermedios.

3. Divide el objetivo en otros más pequeños. Si puedes ir consiguiendo pequeños objetivos, te será más fácil fijarte en tu propósito. Celebrar los pequeños objetivos conseguidos te ayudará a continuar esforzándote por lograr el objetivo final.

4. Comparte tu meta con las personas cercanas. Si a tus seres queridos les comentas tu deseo puede que te ayuden y te faciliten conseguir tu objetivo.

5. Comprueba tus progresos. Comprueba cada día si vas alcanzando los pequeños objetivos que te has marcado. Poco a poco irás viendo que estás más cerca de lo que quieres conseguir.

6. ¿Y cuando la voluntad falla?. Puedes apuntar qué es lo que ha hecho que  fallara la fuerza de voluntad: ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Así podrás reaccionar de otra manera ante una situación similar.

7. Mira hacia adelante. Si has tenido una pequeña resbalón no pasa nada, es normal, vuélvete a comprometer nuevamente con tu objetivo. ¡No abandones!

8. Actitud positiva. Generar un diálogo interno puede ayudarte a mantener la motivación.

LA TEVA MOTXILLA / TU MOCHILA

CATALÀ

Omplir la nostra motxilla no és una tasca fàcil. Cadascú té el seu ritme per recordar aquells esdeveniments que ens han marcat al llarg dels anys.

Sovint, posem sense pensar aquells records que ens són agradables i que acostumen a ser els primers que ens venen a la ment.

Però per altra banda ens adonem que, aquells sentiments, vivències, emocions, pensaments, que, quan ens demanen que els posem dins d’una motxilla, hi ha coses que ens resistim a posar perquè, voluntàriament o involuntàriament, no volem que en formin part. Ara bé, si no volem posar aquella vivència dins de la nostra motxilla segurament és perquè representa una experiència dolorosa que, havent-la o no superat, no volem que formi part de nosaltres.

A les sessions omplim la motxilla i parlem d’allò que em vulguis explicar. Mitjançant el diàleg, surten coses que no havíem pensat, emocions que podem descriure i que tenen nom! És una manera de poder situar-nos i tenir una mirada diferent, veure les coses des d’una altra perspectiva ens fa reestructurar el nostre pensament i treure sensacions que durant temps ens provocaven un malestar.

Vols que t’ajudi amb la teva motxilla? Truca’m o escriu-me i en parlem!

CASTELLANO

Llenar nuestra mochila no es una tarea fácil. Cada uno tiene su ritmo para recordar aquellos acontecimientos que nos han marcado a lo largo de los años.

A menudo, ponemos sin pensar aquellos recuerdos que nos son agradables y que suelen ser los primeros que nos vienen a la mente.

Pero por otro lado nos damos cuenta de que, aquellos sentimientos, vivencias, emociones, pensamientos, que, cuando nos piden que los pongamos dentro de una mochila, hay cosas que nos resistimos a poner porque, voluntaria o involuntariamente, no queremos que formen parte de ella. Ahora bien, si no queremos poner aquella vivencia dentro de nuestra mochila seguramente es porque representa una experiencia dolorosa que, habiendo o no superado, no queremos que forme parte de nosotros.

En las sesiones llenamos la mochila y hablamos de lo que me quieras contar. Mediante el diálogo, ¡salen cosas que no habíamos pensado, emociones que podemos describir y que tienen nombre! Es una manera de poder situarnos y tener una mirada diferente, ver las cosas desde otra perspectiva nos hace reestructurar nuestro pensamiento y sacar sensaciones que durante tiempo nos provocaban un malestar.

¿Quieres que te ayude con tu mochila? Llámame o escríbeme y ¡hablamos!.

Photo by Vitaly Vlasov on Pexels.com

PARENTALITAT / PARENTALIDAD

PARENTALITAT (català)

El meu Treball Final del Màster en Psicologia Forense i Criminal, va ser referent a l’avaluació de les competències maternals en mares amb problemes de Salut Mental. Avui us vull parlar del terme paternalitat. Aquells que em coneixeu i els que no us ho explico ara, m’agrada acompanyar a famílies amb nens i nenes a càrrec.

Ser mare o pare canvia la nostra vida i hem d’assumir les responsabilitats que venen quan tens un fill o una filla. 

La parentalitat és un terme que té a veure amb les actituds i la forma d’interaccionar en les relacions paterno o materno filials.

Segons Eraso: “la parentalidad tiene que ver con los conocimientos, creencias y actitudes que asumen los padres en relación a la nutrición, salud, ambiente físico y social, estimulación y aprendizaje de los hijos” (Vargas y Arán, 2014).

Com a pares i mares s’experimenten una muntanya d’emocions que porten a viure situacions dolces i situacions amargues. A vegades, aquestes emocions són molt complicades de gestionar i, en general, la majoria de persones disposen de les eines necessàries per fer-hi front. El que en un inici pot semblar una situació sense solució, de mica en mica es va desgranant per arribar a gestionar-la amb èxit. Una interacció adequada amb els nostres fills i/o filles és fonamental per créixer com a família i com a persones.

Altres vegades, no som capaços de fer-hi front i arribar amb èxit a la solució. Sovint, la situació es va complicant cada cop més fent una bola i arriba un moment que ens podem sentir atrapats.

No s’hauria d’esperar a sentir-se al límit, perquè emocionalment no és sa, però si això passa, mai és tard per demanar ajuda. És possible que hi hagi múltiples explicacions a perquè podem arribar a situacions extremes, però és ben sabut que, si en som conscients, sempre hi ha alternatives.

Cárdenas Conde, A., & Schnettler Gotschlich, E. (2015). Reflexiones en torno a las competencias parentales: Una propuesta de definición operacional. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 6(1), 35–51. https://doi.org/10.7770/rchdycp-V6N1-art887

PARENTALIDAD (castellano)

Mi Trabajo Final del Máster en Psicología Forense y Criminal, fue referente a la evaluación de las competencias maternales en madres con problemas de Salud Mental. Hoy os quiero hablar del término parentalidad. Aquellos que me conocéis y los que no os lo cuento ahora, me gusta acompañar a familias con niños y niñas a cargo.

Ser madre o padre cambia nuestra vida y debemos asumir las responsabilidades que vienen cuando tienes un hijo o una hija.

La parentalidad es un término que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones paterno o materno filiales.

Según Eraso: «la parentalidad tiene que ver con los conocimientos, creencias y actitudes que asumen los padres en relación a la nutrición, salud, ambiente físico y social, estimulación y aprendizaje de los hijos» (Vargas y Arán, 2014).

Como padres y/o madres se experimentan una montaña de emociones que llevan a vivir situaciones dulces y situaciones amargas. A veces, estas emociones son muy complicadas de gestionar y, en general, la mayoría de personas disponen de las herramientas necesarias para hacerles frente. Lo que en un inicio puede parecer una situación sin solución, paulatinamente se va desgranando para llegar a gestionarla con éxito. Una interacción adecuada con nuestros hijos y / o hijas es fundamental para crecer como familia y como personas.

Otras veces, no somos capaces de hacerles frente y llegar con éxito a la solución. A menudo, la situación se va complicando cada vez más haciendo una bola y llega un momento en que nos podemos sentir atrapados.

No se debería esperar a sentirse al límite, porque emocionalmente no es sano, pero si esto ocurre, nunca es tarde para pedir ayuda. Es posible que haya múltiples explicaciones a porque podemos llegar a situaciones extremas, pero es bien sabido que, si somos conscientes, siempre hay alternativas.

Cárdenas Conde, A., & Schnettler Gotschlich, E. (2015). Reflexiones en torno a las competencias parentales: Una propuesta de definición operacional. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 6(1), 35–51. https://doi.org/10.7770/rchdycp-V6N1-art887

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

Hoy comparto un cuento de Ignacio Gallego de Lerma que me gusta cuando tengo que explicar qué es la ansiedad.

EL MENSAJERO DE TU ANSIEDAD

Érase una vez un mensajero ansioso que vino de improviso a tu casa en medio de la noche. Te despertó y te sacó de la cama. Lo abriste muy molesto y asustado. No reconociste quien era. Solo te parecía un mendigo peligroso que decía cosas que no comprendías. Hablaba en varios idiomas muy confusos y sin parar de gritarte. Y tú, lleno de pánico, lo cerraste la puerta en sus narices. Pero él seguía pulsando una y otra vez el timbre. Y su voz llegaba fuerte hasta tu cerebro desde la calle. Todo era para ti muy violento e indescifrable.

Y aunque sentías dentro de ti mucho miedo, solo lo podías expresar hacia afuera a través de tu enfado. Lo golpeaste y como no conseguías que se fuera, llamaste a la policía. Todo con tal de eliminarlo de tu vida. Pero él siguió viniendo tanto por las noches como por el día. Entraste en pánico, pero él seguía taladrándote con sus gritos y requerimientos.

Pediste ayuda y te explicaron que lo que te molestaba era un tal problema de ansiedad. Y te dieron unas orejeras para no escuchar a esta cosa tan molesta que te visitaba tanto. Pero él, al sentir que no lo escuchabas, empezó a zarandearte con fuerza por todo el cuerpo.

Hasta que un día, no pudiendo soportarlo más, lo miraste de frente y le dijiste: ¿Quién eres? ¿Para qué narices vienes a molestarme?

Y él mensajero empezó otra vez con sus mensajes y tú todo nervioso no pudiste comprender nada y lo volviste a mandar a paseo. Y él seguía viniendo una y otra vez.

Por fin encontraste alguien dispuesto a ayudarte. Te puso enfrente del mensajero de la ansiedad y juntos empezasteis a hablar con él. Tu querías huir, pero tu acompañante te mantuvo allí con mucho cariño. Poco a poco fuiste entendiendo que éste te quería contar algo importante. Pero te resultaba imposible interpretarlo.

Fueron necesarios varios encuentros hasta que descubriste que te traía una buena noticia. Tuviste que relajarte y confiar. Y por fin te abriste a escucharlo atento, facilitando así que el mensajero hablara más claro.

Ahora entendiste su mensaje: «Dentro de tu casa tienes tu gran tesoro ¡Stop! Deja de buscarlo compulsivamente en esto que te daña. Yo me ofrezco a ayudarte a recuperarlo»

Te costó creerlo, pero al final juntos lo buscasteis por lo más escondido de tu casa. Entre los archivos de tu autenticidad. No fue fácil, pero al final localizasteis de nuevo tu tesoro interior. Tu vida cambió y mejoró, y por ello decidiste dar cobijo a esta voz de la ansiedad dentro de ti.

Ahora está no grita, pero cuando te llama para algo, tú vienes rápido a escucharla porque sabes que te quiere avisar de algo importante.

Te das cuenta al fin de que solo es posible comprender que es la ansiedad si permites que está habite en tu cuerpo y sea tu timbre de emergencias. Ya que la ansiedad es en realidad una parte fundamental de ti.